A kálvinizmust és annak képviselőit rengeteg félreértés övezi, sajnos gyakran a kívülállók ilyen-olyan okok miatt egy torz képet látnak ehhez a teológiai irányvonalhoz kapcsolódóan. Nem beszélhetek mindenki nevében, viszont azt mindenképpen tisztáznánk, hogy a honlap írásai és szerkesztőinek elvei hogyan jelennek meg bizonyos kérdésekben.

A kálvinizmust legegyszerűbben a “kálvinizmus 5 pontjával” a TULIP -al azonosítják, ez a reformált [más néven kálvinista] teológia egyik alapköve: a Kegyelem Tanai. Bár kálvinistaként a honlap mind az 5 pontot teljes valójában képviseli és ennek szellemében születnek írásaink, azt azonban azonnal leszögeznénk, hogy azok, akik ezen pontokat elutasítják/nem vallják, attól még lehetnek Krisztust követő keresztények. Hisszük, hogy az evangélium igazsága legteljesebben a kálvinista teológiában jelenik meg, azonban ez nem jelenti azt, hogy kizárólagosságot követelne magának a kálvinizmus a kereszténységen belül.

Hisszük, hogy alapos vizsgálódás után jutottunk el a kálvinizmus megvallásáig, és azt is hisszük, hogy amit hiszünk, az az igazság. Azonban nem követelünk magunknak tévedhetetlenséget. Senki és semmi nem tévedhetetlen az egy igaz Istenen, és így az Ő szaván [a Szentíráson] kívül.

Egyetlen célunk ezzel a honlappal és a Kálvinista Apologetikai Társasággal is, hogy Krisztus evangéliumát hirdessük és Őt dicsőítsük a reformált, kálvinista hitvallások és bibliai elvek segítségével – másszóval a Kegyelem Tanait felmutatva a világnak.

Kategória: Bevezető